Tjänster

Vi utför alla slags arbeten som omfattar alla typer av markarbeten, diverse olika grävarbeten, schaktning, grundisolering, dränering, plattsättning samt byggservice.

Dränering av husgrunder innefattas av rot-avdraget.

Kom till oss om du behöver hjälp med stenläggning, röjning av sten på tomten eller liknande arbeten. Självklart har vi egen lastmaskin, grävmaskin och traktor som passar till alla arbeten.

Vi kan även hjälpa såväl privatpersoner som företag med snöröjning.